Het doorgeven van wijzigingen op de beide estafettedagen is beperkt mogelijk, maar dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Het is tot en met maandag 23 september, 22:00 uur mogelijk om de onderdelen zelf digitaal te wijzigen. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van, zodat het wedstrijdsecretariaat daar tijdens de wedstrijd alleen de laatste noodaanpassingen hoeft te verwerken! Wijzigingen die per email worden doorgegeven kunnen niet  worden verwerkt.

Wijzigingen die op het laatste moment nodig zijn, kunnen alleen op de wedstrijddag zelf worden doorgegeven middels de rode meldkaart/ wijzigingsformulier die in de meldtent moet worden opgehaald voor alle teams. Schrijf hierop alleen de wijzigingen. Als er geen wijzigingen zijn kunt u de meldkaart leeg laten. Tegen inlevering van de meldkaart krijgt u de startnummers.

Zowel voor NK-onderdelen als NEK-onderdelen kan op de meldkaart de volgorde van de lopers gewijzigd worden en kan een opgegeven reserveloper opgesteld worden.

Alleen voor NEK-onderdelen (dus niet voor NK-onderdelen) wordt eventueel ook een nog niet opgegeven reserveloper toegelaten. Hiervan moeten wel alle gegevens (naam, licentienummer en geboortejaar) opgegeven worden.

Er moet worden gelopen in de volgorde die aan ons is doorgegeven, vooraf, of via de meldkaart.