Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot de Nationale Estafette Kampioenschappen en de antwoorden daarop.

• Bij bepaalde onderdelen is de inschrijving al vol. Is er een reservelijst?

tba

• Mag een atleet van een bepaalde leeftijdscategorie in een team van een categorie hoger meedoen?
Een A- ,B- of C-junior mag in de hogere categorie t/m senioren meedoen. Een D-junior mag slechts één categorie hoger meedoen dan zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Pupillen mogen alleen in hun eigen categorie meedoen, tenzij een combinatie is aangegeven.

Masters mogen altijd bij de senioren meedoen.

• Mag iemand meedoen in twee teams in twee verschillende categorieën deelnemen (op een andere afstand)?
Een deelnemer kan in twee verschillende ploegen op twee verschillende afstanden of categorieën deelnemen, mits de voorgaande regel in acht wordt genomen. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan voor een JJC om op zaterdag deel te nemen aan de 4x100m JJB en op zondag aan de 4x100m JJC. Maar... het is wel toegestaan dat een loper meedoet aan de 4x60m én de 4x80m.

• Mag een D-junior bij de senioren meedoen aan de 10x100m
Ja, want de 10x100m is een niet officieel "fun-onderdeel". Daarvoor zijn de normale atletiekreglementen niet van toepassing. De organisatie heeft bepaald dat junioren en senioren op de 10x100m kunnen inschrijven.

• Ik wil inschrijven bij een bepaalde categorie, maar het gewenste onderdeel staat er niet (meer) bij?
Indien een aangekondigd onderdeel niet (meer) in de keuzelijst voorkomt, betekent dat dat er op dat onderdeel niet meer kan worden ingeschreven. Het is vol. Indien een onderdeel voor een bepaalde categorie niet in het programma voorkomt, kan in principe worden ingeschreven in de naasthogere categorie.

• Zijn er bij de pupillen geen series en finales? En indien er geen finales zijn, worden dan de tijdsnelsten bij elkaar in de serie gezet?
Voor alle onderdelen geldt dat er, behalve de 4x100m bij de senioren, junioren A/B en masters alleen series op tijd worden gelopen, waarbij de snelsten (zoals opgegeven bij de inschrijving) bij elkaar in één serie worden geplaatst. Dit geldt dus voor zowel pupillen, junioren als senioren.

• De A-pupillen die 4 x 60mtr lopen, mogen die ook de 10 x 60mtr lopen?
A-pupillen die 4 x 60mtr lopen, mogen zeker aan de 10 x 60mtr meedoen, maar ook aan de speciale estafette.

• Is het toegestaan bij de onderdelen, waarbij er series en finales worden gelopen, de finale met andere atleten dan in de serie te starten?
Dit is toegestaan, mits de vervangende atleten voor de wedstrijd zijn ingeschreven en er mogen niet meer dan twee atleten gewisseld worden. Zie ook het wedstrijdregelement van de atletiekunie. De wijziging in de opstelling moet wel bij de meldtent worden doorgegeven.

• Krijgen alle (zes) de atleten van een ploeg die hebben meegedaan aan de series en finales een medaille?
Nee, alleen de 4 atleten die aan de finale hebben meegedaan, ontvangen een medaille.

• Worden er bij alle estafettes estafettestokjes gebruikt?
Ja, bij alle estafettes, dus ook bij de pendelestafettes en de langere afstanden, wordt een estafettestokje gebruikt. Hierbij zijn bij alle afstanden de normale regels met betrekking tot het stokje van toepassing.