Wedstrijdbepalingen

Het meest recente Wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op deze wedstrijd. Daarnaast gelden onderstaande extra bepalingen als aanvulling of wijziging op het Wedstrijdreglement. Voor de NK-onderdelen gelden andere bepalingen. Kijk hiervoor in de “Wedstrijdbepalingen NK estafette”.

Wil je per onderdeel precies zien waar de start en wisselvakken zijn, welke kleur haken er op de baan staan, hoe lang de wisselvakken zijn, of je in banen loopt, enzovoorts? Kijk dan in het overzicht van estafetteregels.

Kleding

Het dragen van een clubtenue is verplicht. Bij combiteams loopt iedere atleet in het clubtenue van de eigen vereniging. Een uitzondering wordt gemaakt voor een combiteam dat een eigen tenue heeft, bijvoorbeeld in het geval van een trainingsgroep van atleten van verschillende verenigingen, mits dat tenue voldoet aan het geldende Reclamereglement van de Atletiekunie.

Finales en overgangsregels

Op de 4×100 meter voor U18 en ouder worden er series en finales gelopen wanneer meer dan 6 ploegen zijn ingeschreven. Bij andere onderdelen worden alleen series op tijd gelopen. Het is toegestaan om in de finale in een andere teamsamenstelling te lopen dan in de series. Echter, alleen de vier lopers van het finaleteam krijgen een medaille wanneer zij op het podium eindigen. Let op dat een wijziging in teamsamenstelling consequenties kan hebben voor een NK-titel als niet alle lopers vooraf waren aangemeld. Zie daarvoor de wedstrijdbepalingen NK estafette. In de wedstrijdbepalingen staan ook de overgangsregels. Combiteams doen buiten mededinging mee en kunnen daarom ook geen finaleplaats behalen.

Protesten

Eventuele protesten kunnen worden ingediend bij de hoofdscheidsrechter ter hoogte van de finish (herkenbaar aan de groene band). Vraag zo nodig bij het wedstrijdsecretariaat (in de bocht voorbij de finish) of bij de scheidsrechters van de wisselpunten of zij de hoofdscheidsrechter kunnen oproepen. Een protest kan tot uiterlijk 30 minuten na publicatie van de uitslagen worden ingediend.

Overlopen

Er wordt niet overgelopen indien een ploeg gediskwalificeerd of gehinderd wordt. Dit geldt ook bij pupillen.

Combiteams

Combiteams (zoals Nationale teams maar ook clubcombinaties), mixed teams en gemengde teams doen buiten mededinging mee. Zij komen niet in aanmerking voor podiumplaatsen en kunnen geen Nationaal Kampioen worden. Alleen echte clubteams kunnen zich in de prijzen lopen. Uiteraard geldt deze regel niet voor gemengde teams en mixed teams op de onderdelen waar juist een gemengd of mixed team verplicht of mogelijk is, zoals de 10x-onderdelen, pupillen mixed estafette en 4×400 gemengde estafette.

 • Combiteam: team dat bestaat uit atleten van twee of meer verenigingen
 • Mixed team: team dat bestaat uit atleten van verschillende categorieën
 • Gemengd team: team dat bestaat uit atleten van verschillende geslachten

Mastercategorieën

Deze wedstrijd kent masteronderdelen en dus kunnen masters in hun eigen categorie uitkomen. De jongste categorie van de deelnemende atleten in een ploeg is hierin leidend voor de categorie waarin de ploeg uitkomt.

Deelname in andere leeftijdscategorieën

We volgen het Wedstrijdreglement op enkele uitzonderingen na, wat betekent:

 • Pupillen en senioren mogen niet in een andere categorie uitkomen. Een U8-pupil mag dus bijvoorbeeld niet in een U9-team lopen. Alleen bij de 10×40/10×60 en pupillen mixed estafette gelden aparte regels (zie hieronder).
 • U14 mogen bij de U16 uitkomen (op de 10×100 mag een U14 wel meedoen)
 • U16 mogen bij de U18, U20 en senioren uitkomen, behalve de 4×400 gemengd die alleen voor U18 en ouder is
 • U18 mogen bij de U20 en senioren uitkomen
 • U20 mogen bij de senioren uitkomen
 • Masters mogen bij de senioren uitkomen

Een deelnemer kan in twee verschillende ploegen op twee verschillende afstanden of categorieën deelnemen, maar niet twee keer op dezelfde afstand. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan voor een U16 jongen om op zaterdag deel te nemen aan de 4x100m U18 en op zondag aan de 4x100m U16. Maar, het is wel toegestaan dat een U14 meisje meedoet aan de 4x60m in een U14-team én op de 4x80m in een U16-team.

Speciale onderdelen

Er staan drie speciale onderdelen op het programma:

Pupillen mixed estafette
Er wordt als volgt gelopen: 40 meter (U8/U9), 40 meter (U10), 60 meter (U12-1), 60 meter (U12-2).

Pupillen 10×40 en 10×60 meter
Deze beide estafettes worden in pendelvorm gelopen tussen 2 lijnen op 40 of 60 meter afstand van elkaar, aan de kantinezijde van de baan. De wissel dient plaats te vinden nadat het estafettestokje de lijn is gepasseerd. De ontvangende loper staat volledig achter de lijn (bij een pylon op 1 meter achter de lijn, om een juiste wissel te garanderen) en ontvangt het estafettestokje vanuit stilstand. Voor beide looprichtingen is een aparte baan. Er lopen dus maximaal 3 teams tegelijk. Dit onderdeel wordt gemeten met handtijden en er wordt staand gestart (geen startblok).

Er is één klassement 10×40 meter en één klassement 10×60 meter. Er is geen onderscheid tussen jongens en meisjes. U8, U9 en U10-pupillen kunnen samen in één team lopen op de 10×40 meter (maar mogen niet meedoen op de 10×60) en U12-1 en U12-2-pupillen kunnen samen in één team lopen op de 10×60 meter (maar mogen niet meedoen op de 10×40). Er is geen minimum- of maximumaantal atleten van een bepaalde categorie. Het is dus bijvoorbeeld toegestaan om een team op de 10×40 meter volledig te vullen met U10-jongens.

4×400 meter gemengd
Dit onderdeel is voor U18, U20, senioren en masters. Ploegen bevatten tenminste 2 dames. Er is één totaalklassement, ongeacht de samenstelling van de ploeg.

10×100 meter
Dit onderdeel is voor junioren, senioren en masters, dus iedereen van U14 en ouder. Er is één totaalklassement, ongeacht de samenstelling van de ploeg.

Aantal ploegen

Per onderdeel per categorie kunnen maximaal twee teams van dezelfde club inschrijven. Op de NK-onderdelen is het maximum één NK-team en één team buiten mededinging per categorie per vereniging. Op de pupillen mixed estafette is het maximum drie teams per vereniging. In de laatste fase van de inschrijving (zie tijdslijn en deadlines) gelden geen maxima meer. Alle beschikbare plekken mogen dan worden opgevuld. Op NK-onderdelen schrijf je in deze fase altijd buiten mededinging in.

Plaatsing

 • De ploegen waarvan de inschrijving voldoet aan de inschrijfbepalingen, worden op volgorde van inschrijfmoment geselecteerd tot het maximaal aantal ploegen voor het betreffende onderdeel is bereikt. Een uitzondering geldt bij de NK-onderdelen.
 • Op de NK onderdelen hebben ploegen voorrang die aan de inschrijfbepalingen van het NK voldoen. Indien het maximaal aantal ploegen niet is bereikt, kunnen series worden aangevuld met ploegen die zich hebben ingeschreven, maar niet aan de NK-eisen voldoen. Deze ploegen doen niet mee voor NK-medailles.

Reserves

Er wordt een reservelijst bijgehouden per onderdeel en categorie. Kijk op de pagina tijdslijn en deadlines om te zien wanneer we de reserveploegen toelaten of afwijzen. Verzoek aan de ploegen die zich willen afmelden om dit voor de genoemde deadlines te doen, zodat ploegen van de reservelijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.