Tijdschema

Definitief tijdschema volgt nog. Op atletiek.nu staat het concept tijdschema.