Inschrijven

De inschrijving via atletiek.nu opent op 04-06-2023 om 12:00 . De inschrijving sluit op 17-09-2023 om 23:59. Op deze datum dienen ook alle namen uit de ploeg te zijn opgegeven.
Na sluiting van de inschrijving op 17 september wordt een screening uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld welke ploegen worden toegelaten, afgewezen of als reserve op de lijst worden opgenomen. Zie punt “plaatsing” bij de wedstrijdbepalingen op basis waarvan de screening wordt uitgevoerd.

Per onderdeel kunnen maximaal twee teams van dezelfde club inschrijven. Heb je meerdere teams? Dan komen deze op de reservelijst.