FAQ

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot de Nationale Estafette Kampioenschappen en de antwoorden daarop.

• Bij bepaalde onderdelen is de inschrijving al vol. Is er een reservelijst?
Reserve ploegen worden uiterlijk op 22 september om 19:00 aan de wedstrijd toegevoegd. Verzoek aan de ploegen die zich voor de wedstrijd willen afmelden dit dus voor 22 september 19:00 uur te doen zodat ploegen van de reservelijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.

• Mag een atleet van een bepaalde leeftijdscategorie in een team van een categorie hoger meedoen?

  • Pupillen en senioren niet in een andere categorie uit mogen komen
  • U14 bij de U16 uit mogen komen
  • U16 bij de U18, U20 en senioren mogen uitkomen
  • U18 bij de U20 en senioren mogen uitkomen
  • U20 bij de senioren mogen uitkomen
  • Masters bij de senioren mogen uitkomen

• Mag iemand meedoen in twee teams in twee verschillende categorieën deelnemen (op een andere afstand)?
Een deelnemer kan in twee verschillende ploegen op twee verschillende afstanden of categorieën deelnemen, mits de voorgaande regel in acht wordt genomen. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan voor een U16 atleet om op zaterdag deel te nemen aan de 4x100m U18 en op zondag aan de 4x100m U16. Maar… het is wel toegestaan dat een loper meedoet aan de 4x60m én de 4x80m.

Ik wil inschrijven bij een bepaalde categorie, maar het gewenste onderdeel staat er niet (meer) bij?
Indien een aangekondigd onderdeel niet (meer) in de keuzelijst voorkomt, betekent dat dat er op dat onderdeel niet meer kan worden ingeschreven. Het is vol. Indien een onderdeel voor een bepaalde categorie niet in het programma voorkomt, kan in principe worden ingeschreven in de naasthogere categorie.

• Zijn er bij de pupillen geen series en finales? En indien er geen finales zijn, worden dan de tijdsnelsten bij elkaar in de serie gezet?
Voor alle onderdelen geldt dat er, behalve de 4x100m bij de senioren, masters, U20 en U18 alleen series op tijd worden gelopen, waarbij de snelsten (zoals opgegeven bij de inschrijving) bij elkaar in één serie worden geplaatst. Dit geldt dus voor zowel pupillen, junioren als senioren.

• Mogen de minipupillen ook meedoen?
Ja, minipullen kunnen meedoen aan de 4x40m voor minipupillen. Ook bij de speciale pupillenestafette mogen minipupillen meedoen, waarbij geldt dat de eerste 40m door een C-pupil of een minipupil gelopen mag worden. Bij de reguliere 4x40m of 4x60m estafettes bij de pupillen mogen pupillen enkel in hun eigen categorie meedoen. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld een minipupil niet mee mag doen bij de 4x40m voor C-pupillen. Ook bij de 10x40m mogen minipupillen meedoen en kan de estafetteploeg uit een mix van B-, C- en minipupillen bestaan.

• De A-pupillen die 4 x 60mtr lopen, mogen die ook de 10 x 60mtr lopen?
A-pupillen die 4 x 60mtr lopen, mogen zeker aan de 10 x 60mtr meedoen, maar ook aan de speciale estafette.

• Is het toegestaan bij de onderdelen, waarbij er series en finales worden gelopen, de finale met andere atleten dan in de serie te starten?
Dit is toegestaan, mits de vervangende atleten voor de wedstrijd zijn ingeschreven en er mogen niet meer dan twee atleten gewisseld worden. Zie ook het wedstrijdregelement van de atletiekunie. De wijziging in de opstelling moet wel bij de meldtent worden doorgegeven.

• Krijgen alle (zes) de atleten van een ploeg die hebben meegedaan aan de series en finales een medaille?
Nee, alleen de 4 atleten die aan de finale hebben meegedaan, ontvangen een medaille.

• Worden er bij alle estafettes estafettestokjes gebruikt?
Ja, bij alle estafettes, dus ook bij de pendelestafettes en de langere afstanden, wordt een estafettestokje gebruikt. Hierbij zijn bij alle afstanden de normale regels met betrekking tot het stokje van toepassing.

• Wat is het verschil combiteam, mixed team, gemengd team

  • Combiteam: team dat bestaat uit atleten van twee of meer verenigingen
  • Mixed team: team dat bestaat uit atleten van verschillende categorieën, zelf in te delen
  • Gemengd team: team dat bestaat uit atleten van verschillende geslachten