informatie voor atleten en begeleiders

Informatie voor atleten en begeleiders NEK
Welkom bij de Nationale Estafette Kampioenschappen bij AV-Startbaan in Amstelveen

 • Staat u goed geparkeerd? De politie beboet foutparkeerders.
 • Er MOET worden gelopen in clubtenue!  Bij combiteams loopt ieder in het eigen tenue.
 • Wij gaan er van uit dat elke atleet zelf zorgt voor spelden voor het bevestigen van de startnummers. Desnoods zijn ze te koop in de meldtent.
 • De atleten, of de ploegleiders kunnen hun rode meldkaart ophalen rechts in de meldtent direct tegenover de kleedkamers. Per estafette team is één meldkaart, en per onderdeel is een apart startnummer!  We vragen u vriendelijk om bij het ophalen van deze meldkaarten in de vroege ochtend voorrang te geven aan atleten of begeleiders van het eerste onderdeel.Let hierbij ook op de tijden vermeld op het chronoloog (melden van….tot ….)
 • Controleer of de gegevens op de meldkaart kloppen, en wanneer er aanpassingen nodig zijn, vermeld dit dan op de meldkaart. Dit kunnen zijn: aanpassing van de loopvolgorde, toevoeging van een nieuwe atleet, de verwachte tijd.
  Team-namen kunnen niet meer worden gewijzigd. Op de sticker op de meldkaart staan de namen zoals ze bij ons bekend staan. Wanneer er reservelopers zijn opgege ven, staan die niet op de sticker, maar wel in ons systeem, dus bij het inzetten van een vooraf opgegeven reserveloper hoeven niet de geboortejaren en licentienummers worden ingevuld. Wanneer alleen de volgorde anders is, volstaat het dus om dit aan te geven met bv voornamen ( Piet,Joop, Henk, Hans). Bij inzet van “nieuwe” atleten natuurlijk wel licentienummers en geboortejaren.
 • Bij alle onderdelen worden de startnummers op de borst gedragen!
 • Bij de 10x onderdelen hebben we nog helemaal geen gegevens van de atleten. Hiervoor geldt dus dat alles op de rode meldkaart moet worden geschreven en ingeleverd. Vooraf invullen is handig! Zie formulier.
 • Er MOET gelopen worden in de volgorde die op de sticker, of na wijziging via de meldkaart aan ons is doorgegeven. (Bij de gemengde estafette moet alleen de naam van de startloper kloppen).
 • Bekijk zorgvuldig op het chronoloog de uiterste tijd voor het inleveren van de meldkaart. Wij maken de startlijsten pas wanneer we weten welke teams compleet zijn, zodat we leuke series kunnen maken. Op het chronoloog is dit aangegeven met “melden van…. tot….” . Om drukte en onnodig wachten te voorkomen, verzoeken wij iedereen zich te houden aan deze meldtijden. Wanneer de meldkaart te laat wordt ingeleverd, kan het team mogelijk niet meer deelnemen, omdat de lijsten dan al zijn gemaakt. Communiceer in geval van nood direct met de meldtent.
  Zij kunnen contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat om te kijken wat er nog mogelijk is.
 • Na controle/aanpassing van de meldkaart kan deze door het team worden ingeleverd aan de linkerkant in de meldtent. Dit moet worden gedaan door iemand van het team, die hiermee verklaart dat het team in deze opstelling gaat lopen en compleet is! Bij pupillen en U14 mag een begeleider dit doen, maar doe dit niet voor meerdere teams tegelijk omdat de startnummers dan door elkaar raken. Of schrijf het onderdeel/categorie op de startnummers.
 • Er hangen geen serieindelingen, wel is bij elk wisselpunt een lijst aanwezig met de baanindeling. De juryleden assisteren bij het plaatsen van de jongere kinderen in de juiste baan.
  Alle regels, kleuren van de markeringen en dergelijke staan hier.
 • Inlopen kan alleen buiten de baan.
  Let op uw spullen, stop afval in bakken, en verwijder gebruikte markeringen op de baan.
 • Het afsluitende spectaculair onderdeel 10x100m op zondag en de gemengde estafette op zaterdag zijn de enige onderdelen waar nog op de wedstrijddag zelf ingeschreven kan worden. Voor de 10x100m kan men zich inschrijven in het wedstrijdsecretariaat tot 15:00 of tot de startnummers op zijn tegen contante, gepaste betaling van €xx,– (10x100m) per team. Voor de gemengde kan ingeschreven worden op zaterdag tot 14:00 tegen betaling van 15€ per team. Deze onderdelen staan open voor al of niet gemengde teams van U14 t/m senioren.

Het definitieve chronoloog staat vanaf de maandag vóór de wedstrijd op atletiek.nl