Kopie van tijdslijn

Fase 1: reguliere inschrijving

Zaterdag 1 juni 2024, 20:00 uur
Opening van de inschrijving. Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Zodra het maximum bereikt is, houdt atletiek.nu automatisch een reservelijst bij. Het is niet nodig om direct al aan te geven welke atleten gaan lopen. Je hebt tot de eerstvolgende deadline de tijd om een eerste ploegopstelling te maken.

Zondag 30 juni 2024, 20:00 uur
Alle teams moeten gevuld zijn met atleten. Hiermee laat je als inschrijver zien dat je inderdaad de ingeschreven teams wil laten meedoen. Uiteraard mag je na dit moment nog onbeperkt wijzigingen in de teamopstelling doorvoeren tot de definitieve sluitingsdatum in september. De deadline van 30 juni is bedoeld om te kunnen zien of er geen lege teams zijn die onnodig plekken bezet houden.

Maandag 1 juli 2024
Teams die op 30 juni om 20:00 uur nog niet volledig gevuld zijn, worden op 1 juli verwijderd. Hierdoor komen vanaf 1 juli mogelijk weer plekken beschikbaar op onderdelen die vol waren. Als inschrijver krijg je vooraf geen waarschuwing als je team niet compleet is op 30 juni. Je ontvangt alleen een melding dat je team verwijderd is. Wees dus zelf alert op het correct en tijdig vullen van je teams.

Zondag 1 september 2024, 20:00 uur
Teams die vanaf 1 juli zijn ingeschreven, moeten nu volledig gevuld zijn met atleten. Uiteraard mag je na dit moment nog onbeperkt wijzigingen doorvoeren tot de definitieve sluitingsdatum, maar de deadline van 1 september is wederom een controlemoment voor de organisatie om plek vrij te maken door lege teams te verwijderen.

Maandag 2 september 2024
Teams die op 1 september om 20:00 uur nog niet volledig gevuld zijn, worden op 2 september verwijderd. Hierdoor komen vanaf 2 september mogelijk weer plekken beschikbaar op onderdelen die vol waren.

Fase 2: eerste screening

Zaterdag 14 september 2024, 20:00 uur
Teams moeten nu zoveel mogelijk op orde zijn. Dit wil zeggen: onreglementaire zaken zoals ontbrekende licentienummers en dubbele deelname aan hetzelfde onderdeel in meerdere leeftijdscategorieën moeten niet meer voorkomen. Ook betalingen moeten nu op orde zijn.

Zondag 15 september 2024
Er wordt een eerste screening uitgevoerd door de organisatie. Teams waarvan iets nog niet op orde is, ontvangen een herinnering om z.s.m. de benodigde aanpassingen of betalingen te verrichten.

Fase 3: definitieve screening

Zaterdag 21 september 2024, 20:00 uur
De inschrijving sluit voor het eerst. Alles moet nu op orde zijn: reglementair en qua betaling. Als dit niet het geval is bij een NK-onderdeel, kan een team niet meedingen voor de NK-titel. Voor NEK-onderdelen bieden we nog één mogelijkheid om dingen te corrigeren. Teams waar iets niet in orde is, ontvangen in de loop van zondag 22 september een bericht.

Voor alle teams die op zaterdag 21 september 2024 om 20:00 uur in atletiek.nu staan geldt dat er betaald moet worden, ongeacht of het team daadwerkelijk meedoet. Teams die voor dit moment zijn afgemeld en al betaald hadden, krijgen hun inschrijfgeld (minus administratiekosten) retour. Teams die na dit moment in atletiek.nu staan, zijn hoe dan ook het inschrijfgeld verschuldigd. Als een team is ingeschreven voor een NK-onderdeel, maar wordt afgewezen op basis van de wedstrijdbepalingen en ervoor kiest om niet buiten mededing ingeschreven te blijven, wordt het inschrijfgeld geretourneerd (minus administratiekosten).

Zondag 22 september 2024, 20:00 uur
De inschrijving opent voor het corrigeren van fouten die tijdens de screening gemeld zijn aan de inschrijvers. Je hebt hier 24 uur de tijd voor.

Maandag 23 september 2024, 20:00 uur
De inschrijving sluit voor de tweede keer. Teams waarvan de inschrijving nu nog niet op orde is, worden afhankelijk de situatie ofwel verwijderd ofwel hun inschrijfstatus aangepast naar ‘buiten mededinging’.

Fase 4: inschrijven extra teams en doorvoeren laatste wijzigingen

Dinsdag 24 september 2024, 20:00 uur
De inschrijving opent wederom. Er geldt nu geen maximum meer wat betreft het aantal teams per vereniging. Zolang er plek vrij is op een onderdeel, kan er worden ingeschreven. Ook kan de periode tot en met donderdagavond gebruikt worden om wijzigingen door te voeren in de teamopstelling. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van om de werkdruk op het wedstrijdsecretariaat tijdens de wedstrijd te beperken.

Donderdag 26 september 2024, 20:00 uur
De inschrijving sluit definitief. Teams waarvan de inschrijving niet op orde is, worden verwijderd. Na-inschrijven is niet mogelijk, behalve voor de 10×100 meter ter plekke op zondag (zie de pagina inschrijfinstructies).